Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

z 29.6.2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja poszerzyła krąg uprawnionych o prawników z państw, które weszły do Unii Europejskiej w styczniu 2007 r. Nowymi uprawnionymi są osoby, które uzyskały w Bułgarii lub Rumunii tytuły zawodowe, odpowiadające zawodowi adwokata lub radcy prawnego. Ustawa z 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia, na zasadzie wzajemności, wykonywanie stałej praktyki na terytorium RP prawnikom zagranicznym (zarówno z Unii Europejskiej jak i spoza niej), pod warunkiem wpisu na odpowiednią listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką albo radę okręgowych izb radców prawnych. Prawnicy z UE, po wpisaniu na listę, uzyskują prawa i obowiązki polskich adwokatów/radców prawnych. Wyjątkiem jest m.in. reprezentowanie klienta w postępowaniu, w którym strona obligatoryjnie ma być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego. Wówczas prawnik z Unii Europejskiej ma obowiązek współdziałać z osobą wykonującą jeden z tych zawodów. Sytuacja prawników z Bułgarii i Rumunii zmieniła się o tyle, że do tej pory, jako prawnicy zagraniczni spoza UE, mogli jedynie udzielać porad prawnych i sporządzać opinie prawne, dotyczące prawa państwa macierzystego lub prawa międzynarodowego. Co więcej, uzyskali możliwość wpisu na krajową listę adwokatów/radców prawnych, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje swojego kraju macierzystego i spełniają określone przez ustawę wymogi (są to m.in. zdanie testu umiejętności i władanie językiem polskim w mowie i piśmie). Nr 147, poz. 1028

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a