Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

jest w 2 wypadkach :1. W związku z tymczasowym dopuszczeniem do podjęcia nagłej czynności ( po wniesieniu pozwu ) osoby nie mogącej na razie przedstawić pełnomocnictwa- gdy taka osoba zostanie wyłączona następnie ze sprawy , przeciwnik może żądać zwrotu kosztów spowodowanych jej dopuszczeniem do działania (od tej osoby ), jeżeli jednak nastąpi zatwierdzenie tej czynności jest ono równoznaczne z pełnomocnictwem do danej czynności .2. W związku z wytoczeniem powództwa , powód cudzoziemiec jest obowiązany , na żądanie pozwanego złożyć kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu ? art. 1119 KPC, jest to tzw. kaucja aktoryczna i na celu ma zabezpieczenie przyszłych kosztów procesu . Przewidziane zwolnienia i od tego . Żądanie należy zgłosić do podjęcia pierwszej czynności procesowej lub ustnie do protokołu. Wyjątek tj. późniejsze złożenie takiego wniosku dopuszczalne , gdy strona później dowiedziała się ,że ma doczynienia z obcokrajowcem , lub gdy odpadła podstawa do zwolnienia z tego wymogu .Sąd wyznacza powodowi termin do złożenia kaucji , po jego upływie na wniosek pozwanego odrzuca pozew lub środek odwoławczy . Po uprawomocnieniu wyroku na wniosek pozwanego , zaspokojenie następuje z kaucji , jeżeli zaś pozwanemu kosztów nie przyznano sąd zarządza wydanie kaucji powodowi

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a