FIRMA PRAWNICZA

Monitoring należności

Bezprowizyjna windykacja

Monitoring należności to współpraca polegającą na bezprowizyjnej kompleksowej obsłudze i kontroli terminowości spłat należności od Państwa kontrahentów w ramach stałego abonamentu niezależnie od ilości i wartości przekazanych spraw. Ma on na celu umotywowanie dłużników do zapłaty należności w terminie. Dzięki temu dłużnicy regulują należności dla Państwa w pierwszej kolejności a Państwa płynność finansowa ulega znacznej poprawie. Monitoring prowadzimy w sposób bezkonfliktowy nie narażając Państwa na utratę kontrahentów. Tworzymy i utrzymujemy pozytywne relacje pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Wzmacniamy wizerunek Państwa firmy jako firmy dbającej o terminowość rozliczeń finansowych.

W ramach monitoringu realizujemy poniższe czynności:

  • kontaktujemy się z Państwa kontrahentami w celu przypomnienia o nadchodzącym terminie zapłaty
  • w przypadku braku płatności, uzgadniamy warunki zapłaty oraz jej precyzyjny i definitywny termin
  • wysyłamy pisemny monit do zapłaty zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami
  • jeżeli monitoring okaże się bezskuteczny, niezwłocznie podejmujemy działania windykacyjne, zgodnie z Państwa dyspozycją.

 

Zalety monitoringu należności:

  • znacząco skraca okres oczekiwania na odzyskanie należności ze strony kontrahentów;
  • wcześnie wykrywa i pozwala na eliminację nierzetelnych kontrahentów;
  • zdejmuje z Klienta ciężar i konieczność ciągłego nadzorowania terminów płatności należności a przez to zmniejsza zaangażowanie własnych pracowników w procesy odzyskiwania należności;
  • pozwala zmniejszyć koszty finansowe, windykacyjne i koszty związane z postępowaniem sądowym;
  • znacząco zmniejsza liczbę należności trudno ściągalnych;